Tražite radnike
 • Sezonska potražnja

 •  Rad na privremenim projektima

 • Rješavanje poslovnog problema

 • Otvaranje novog poduzeća

 • Nove ideje i poslovne prakse

 • Privremeno testiranje proizvodne ili uslužne linije

Tražite posao
 • Želite  raditi u inozemstvu?

 • Student ste i želite povremeno raditi u svojoj struci?

 • Imate ideju ili radite na  projektu?

 • Već ste zaposleni i tražite drugi posao?

 • Želite ubrzano stjecati nova radna iskustva,znanja i vještine

 • Želite raditi samo uže određeni posao koji vas zanima ,unutar određene poslovne djelatnosti

O nama

O nama

verzij za logo

ADRIATIC agencija za privremeno zapošljavanje d.o.o. je hrvatska tvrtka osnovana u Zagrebu gdje se nalazi i sjedište. Agencija svoje poslovne aktivnosti usmjerava, kako na domaće tako i na inozemno tržište, posebno tržište EU. Otvorena je prema svim građanima i poduzećima, svima koji imaju dobru poslovnu ideju i dobru namjeru za poslovnom suradnjom.

Misija

Naša misija je  poticanje i doprinos fleksibilnosti tržišta rada i to prepoznavanjem i zadovoljavanjem potreba naših Korisnika za kvalitetnom i kompetentnom radnom snagom. Stalnom i upornom edukacijom naših radnika želimo ih pripremiti za izazove tržišta rada koje se dramatično mijenja, te traži fleksibilnost, prilagodbu, vrhunsku kompetenciju. Koristeći humanistički pristup u organizacijskoj psihologiji osiguravamo Korisnicima i našim radnicima uvjete za stabilan i optimalan razvoj naših organizacija te društva u cjelini.

Vizija

ADRIATIC će se profilirati kao prepoznatljiva agencija koja će uvoditi nove trendove u područje upravljanja ljudskim resursima, graditi će i širiti svijest da svaka organizacija postoji i raste zahvaljujući ljudima koji u njoj rade, te će kontinuiranim ulaganjem u postojeća i nova tržišta, razvojem usluga te edukacijom zaposlenika, graditi poziciju lidera u regiji, te postati značajan subjekt na globalnom tržištu, sa razvijenom poslovnom ali i društvenom mrežom koja će služiti kao platforma za razmjenu znanja, ideja, projekata, na dobrobit naših Korisnika, radnika, partnera, suradnika i šire društvene zajednice.

Naša filozofija

Presudan resurs u vremenu u kojem živimo i koje nam predstoji je znanje, a jedini nosioci toga su ljudi, stoga su nam ljudi uvijek na prvom mjestu te sustavno ulažemo u njihov razvoj i podršku kako bi bili trajno zadovoljni i time maksimalno koristili svoje potencijale. Uvjereni smo da sa zadovoljnim i kompetentnim radnicima agencije ADRIATIC , pružamo kvalitetnu uslugu našim Korisnicima, te ih činimo zadovoljnima. Upravo zbog navedenih razloga ustrajno pružamo podršku svojim radnicima da osvijeste, razviju i u potpunosti iskoriste svoje potencijale, istovremeno stvarajući dodanu vrijednost našim Korisnicima i samoj Agenciji, a posredno i široj društvenoj zajednici.

Što radimo ?

 

Privremeno zapošljavanje / agencijski rad je koncept kojim naša Tvrtka, kao poslodavac, ustupa svog radnika (agencijskog radnika) klijentu odnosno korisniku pri čemu s radnikom potpisuje Ugovor o radu, a s korisnikom Sporazum o ustupanju radnika.

Dakle, naša Tvrtka radi kao agencija za privremeno zapošljavanje prema poslovnom i zakonom reguliranom modelu privremenog zapošljavanja. Kroz našu Tvrtku nudimo ustupanje radnika zaposlenih kod nas u našoj Tvrtci (agenciji)  na privremeni rad u tvrtku Korisnika.

Naša Tvrtka zapošljava radnike, administrativno ih vodi, obračunava i isplaćuje plaće radnicima. Radniku teče radni staž, prijavljen je na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ima pravo na razmjeran broj dana godišnjeg odmora te pravo na dnevni odmor, bolovanje, blagdane i slobodne dane i upućuje ih na rad svojim korisnicima, kod kojih radnici rade u procesu rada i pod nadzorom Korisnika.

Djelujemo na tržištu rada europske unije

Naša usluga

Pružajući uslugu privremenog zapošljavanja obavljamo sljedeće aktivnosti


Zapošljavamo

Kontinuirano kod nas zapošljavamo osobe kao agencijske radnike koje privremeno ustupamo našim klijentima(poslodavcima) na određeno vrijeme prema ugovoru.

Nastavak

Sve administrativne obveze i troškove snosi agencija. Agencijskim radnicima su osigurani svi standardi koje imaju i zaposlenici u drugim poduzećima.

Dodijeljujemo agencijske radnike našim klijentima

Prema zahtjevu klijenta iz našeg agencijskog portfelja odabiremo adekvatne radnike ili u slučaju da nemamo radnika tražimo ih pomoću naših uspostavljenih kanala. Nudimo radnike raznih profila, struka i vještina.

Vodimo administrativne poslove za ustupljene radnike

Za naše agencijske radnike koje dodijeljujemo našim korisnicima usluge, trajno vodimo sve administrativne poslove koji obuhvaćaju obveze poslodavaca, čime su naši klijenti oslobođeni raznih obveza i troškova, čime stjeću poslovne benefite.

Naša Tvrtka brine o slijedećim poslovima vezanim za radnike, o kojima Korisnik(poslodavac) više ne brine i može se fokusirati na svoj core posao:

 • sklapanje ugovora o radu s radnicima (ugovor naša Tvrtka – radnik)
 • prijavu radnika svim nadležnim tijelima (u skladu sa Zakonom o radu i svim ostalim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske i Europske Unije)
 • obavljanje svih administrativnih poslova vezanih uz zapošljavanje
 • obračun i isplatu plaća radnicima
 • uplatu svih poreznih davanja i doprinosa za posloprimca i poslodavca
 • traženje i selekciju radnika – (ukoliko je tako ugovoreno),
 • zamjenu radnika koji se pokaže neprimjerenim – ovisno od ugovorenih uvjeta. 

Nudimo prijedloge i savjete našim klijentima

Rado savjetujemo naše klijetne i usmjeravamo ih u managementu ljudskih resursa. Dodjeljujemo im radnike sa specifičnim vještinama za rješavanje određenih poslovnih problema, te se namećemo kao proaktivni suradnici.

Prednosti koje donosi naša usluga privremenog zapošljavanja

Za poslodavce

Just-in-time

Naša Tvrtka nudi koncept “just in time” zapošljavanja upravo u vremenu kada vama to treba

Manje obveze i troškovi

Oslobođenost poduzeća poslodavca od administrativnih i pravnih obveza vezanih za uposlene radnike

Flexibilnost

Flexibilnost prema volji poslodavca o zamjeni ili otkazivanju radnika

Kvaliteta

Agencijski radnici su već provjereni, te većina naših radnika posjeduje mnoga iskustva stečena radom preko agencije, te razvijenim vještinama i znanjima  doprinose svakom poslovnom okruženju

Uobičajena pitanja sa odgovorima

Što je to agencijski rad/privremeno zapošljavanje?

Agencijski rad/privremeno zapošljavanje je koncept koji je dobro razvijen u zemljama EU, u Hrvatskoj se tek razvija, a osnova koncepta je činjenica da agencija ustupa svog radnika (agencijskog radnika) na korištenje klijentu odnosno korisniku pri čemu s korisnikom potpisuje Sporazum o ustupanju, a s radnikom Ugovor o radu.

Koje su prednosti zapošljavanja ljudi preko ADRIATIC Agencije za privremeno zapošljavanje?

Koristenjem naše usluge izbjegavate troškove traženja zaposlenika i vođenje njihove administracije. ADRIATIC Agencija po Vašem zahtjevu pronalazi, selektira i ustupa radnu snagu za vremenski period koji Vi odaberete.

Korištenjem usluge agencijskog rada omogućujemo Vam da na fleksibilan način popunite kraća (razna bolovanja) ili duža (porodiljini, duga bolovanja) odsustva (plaćena ili neplaćena odsustva) Vaših radnika, da optimizirate sezonske potrebe poslovanja, zahtjeve po specifičnim projektima. ADRIATIC Agencija će za Vas riješiti sve administrativne poslove te Vam omogućiti povećanje produktivnosti po zaposleniku jer se agencijski radnici ne evidentiraju kao zaposlenici korisnika (Vaše tvrtke) već kao zaposlenici ADRIATIC Agencije.

Na koji način se definira odnos Korisnik - Agencija - Radnik?

Odnos između ADRIATIC Agencije i Korisnika uređuje se sporazumom o ustupanju radnika i Općim uvjetima poslovanja ADRIATIC Agencije. U Sporazumu se detaljno definiraju obaveze Korisnika i ADRIATIC Agencije i ostale specifičnosti vezane za određeno radno mjesto. Radnik s ADRIATIC Agencijom potpisuje Ugovor o radu na temelju zakonskih propisa i time se Radnik stavlja na raspolaganje Korisniku.

Koje modele suradnje za angažiranje radnika ADRIATIC Agencija nudi svojim Korisnicima?

ADRIATIC Agencija svojim korisnicima nudi dva osnovna modela suradnje prilagođena njihovim potrebama- model administriranja (payroll) i model radnog sata, mogući su i ostali modeli koji su prihvatljivi za obje strane, a u skladu su sa zakonskim propisima.

Po čemu se razlikujete od ostalih agencija za privremeno zapošljavanje na tržištu?

ADRIATIC Agencija je mlada Agencija na hrvatskom tržištu, ali puna entuzijazma i želje za uspjehom, koji se svakako i ostvariti. Želja nam je uspostaviti vrlo korektne odnose sa korisnicima, voditi brigu o svojim radnicima, raditi na njihovoj edukaciji, pomoći svima onima koji to zaslužuju svojim pristupom, kompetencijama, kako bi u konačnici svojim Korisnicima pružili najbolju moguću uslugu, a radnike motivirali na dodatne napore educiranja i podizanja svojim kompetitivnih sposobnosti.

Što se događa u slučaju da zaposlimo osobu koja ne ispunjava naše zahtjeve?

Prema Sporazumu kojeg ADRIATIC Agencija sklapa s klijentima, ukoliko se pokaže da kandidat ne zadovoljava zahtjeve pozicije, ADRIATIC Agencija nastavlja potragu za optimalnim kandidatom, bez dodatnih troškova za Korisnika.

Koliki je postotak agencijske provizije koju ADRIATIC Agencija obračunava Korisniku, te da li se ADRIATIC Agencija razliku od ostalih sličnih agencija po ovom pitanju?

Obračun postotak agencijske provizije temelji se na više elemenata koje ADRIATIC Agencija dogovara s Korisnikom. Jedan od najbitnijih elemenata je dugoročnost suradnje, način akviziranja radnika (postojeći radnici Korisnika ili je potrebno na tržištu rada pronaći određeni profil radnika, naporima stručnih službi ADRIATIC Agencije), zatim jedan od bitnijih elemenata je npr. broj radnika koji se ustupa Korisniku, vremenski period na koji se ugovara ustupanje, profil radnika i sl. ADRIATIC Agencija se od ostalih agencija razlikuje utoliko što će sa svakim korisnikom posebno razmotriti sve mogućnosti suradnje i svakako u individualnom pristupu pronaći najbolje rješenje za sve uključene strane.

Modelu administriranja (payroll), što je to i kakav oblik podmirivanja obveza između ugovornih strana isti podrazumijeva?

Payroll je idealno rješenje za Korisnika u situacijama kada:

 • postoje ograničenja za zapošljavanje dodatne radne snage (headcount block)
 • niste u mogućnosti planirati točan broj zaposlenika (sezonska kretanja koja ovise o vremenskim ili ostalim uvjetima, projektni zahtjevi)
 • kod postoje velike fluktuacije osoblja (specifična radna mjesta)
 • kada želite smanjiti administracijske troškove radnika

 

Prednosti payroll usluge:

 • Korisnik je oslobođen kompletne brige o zakonskim obvezama vezanim uz zaposlenika, nema obaveze u smislu prijave, odjave zaposlenika, odnosne evidencije (osobni dosjei, ušteda na ljudskim, aplikativnim i prostornim resursima)
 • Korisnik ne mora angažirati resurse za obračuna plaća (osoblje, aplikativni zahtjevi, izvještajni nivo), arhiviranje dokumentacije vezane za zaposlenika (arhiva fizička i aplikativna)
 • kompletnu brigu o zaposlenicima, uključujući brigu o zdravstvenim i sanitarnim pregledima (rokovi) ukoliko ih određeno radno mjesto zahtjeva
 • odgovornost za povjerljivost i sigurnost osobnih podataka zaposlenika i njihovih plaća je u domeni ADRIATIC Agencije,
 • Korisnik povećavate vlastitu efikasnost zahvaljujući usmjerenosti na svoj “core business”, prepuštajući sve naprijed navedene poslove stručnim službama ADRIATIC Agencije

Obračun plaće prema modelu administriranja (payroll) podrazumijeva naplatu dogovorene provizije na bruto II plaću radnika.

ADRITIAC Agencija preuzima brigu o zapošljavanju i raskidu radnog odnosa za svakog agencijskog radnika, Korisnik nije u obavezi,u slučaju potrebe smanjenja broja radne snage pripremati nikad ugodne programe zbrinjavanja viška radne snage, u skladu sa zakonskim propisima.

Što podrazumijeva obračun plaće prema modelu radnog sata?

Obračun plaće prema modelu radnog sata podrazumijeva obračun u kojem ADRIATIC Agencija Korisniku naplaćuje samo produktivne radne sate, što znači da godišnji odmori, bolovanja, otkazni rokovi, blagdani i ostala odsustva radnika, osim dnevnih odmora predstavljaju neproduktivne radne sate pa ih ADRIATIC Agencija ne naplaćuje svom Korisniku.

Kojih sve administrativnih poslova ADRIATIC Agencija rješava svog Korisnika, ukoliko se Korisnik odluči za angažiranje agencijskog radnika?

ADRIATIC Agencija svog Korisnika (Vas) oslobađa svih administrativnih poslova vezanih za ustupljene radnike, što znači sklapanje Ugovora o radu, obračun i isplatu plaća radnicima te uplaćivanje doprinosa, prijave i odjave na Zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, vođenje obvezne mjesečne i godišnje evidencije te evidencije o godišnjim odmorima i bolovanjima, te sve vezane i zakonom uvjetovane izvještaje prema nadležnim tijelima.

Koje obveze Korisnik ima prema radnicima?

Korisnik je obvezan ispunjavati one zakonske odredbe i propise, prema Zakonu o radu, kojima su uređeni zaštita zdravlja i sigurnosti na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika, što podrazumijeva opremanje zaštitnom odjećom i obućom ukoliko to narav posla zahtijeva i ukoliko sporazumom nije drugačije uređeno. Korisnik je također zadužen,  za organizaciju rada radnika, u skladu s definiranim radnim procesima, zatim za raspoređivanje radnika na rad, te za vođenje evidencije prisustva radnika na radnom mjestu.
Za agencijske radnike

Sigurnost

Sigurnost zaposlenja u nesigurnim uvijetima poslovnog okruženja. U slučaju prestanka zaposlenja radnika u jednom poduzeću, brzo mu se pronalazi posao u nekom drugom poduzeću, bez ikakvog plaćanja naknada

Nove prilike

Nove prilike za rad u inozemstvu

Radni standardi

Kontinuiran i osiguran radni staž, zdravstveno, mirovinsko osiguranje

Flexibilnost

Pruža radnicima flexibilnost radnih mjesta koja im omogućuju kretanje prema poslovima koja ih zanimaju i kojima izgrađuju svoje vještine, sposobnosti, stvaraju nova iskustva i obogaćuju životopis

Uobičajena pitanja sa odgovorima

Što je to agencijski rad/privremeno zapošljavanje?

Agencijski rad/privremeno zapošljavanje je koncept koji je dobro razvijen u zemljama EU, u Hrvatskoj se tek razvija, a osnova koncepta je činjenica da agencija ustupa svog radnika (agencijskog radnika) na korištenje klijentu odnosno korisniku pri čemu s korisnikom potpisuje Sporazum o ustupanju, a s radnikom Ugovor o radu.

Na koji način se definira odnos Korisnik - Agencija - Radnik?

Odnos između ADRIATIC Agencije i Korisnika uređuje se sporazumom o ustupanju radnika i Općim uvjetima poslovanja ADRIATIC Agencije. U Sporazumu se detaljno definiraju obaveze Korisnika i ADRIATIC Agencije i ostale specifičnosti vezane za određeno radno mjesto. Radnik s ADRIATIC Agencijom potpisuje Ugovor o radu na temelju zakonskih propisa i time se Radnik stavlja na raspolaganje Korisniku.

Po čemu se razlikujete od ostalih agencija za privremeno zapošljavanje na tržištu?

ADRIATIC Agencija je mlada Agencija na hrvatskom tržištu, ali puna entuzijazma i želje za uspjehom, koji se svakako i ostvariti. Želja nam je uspostaviti vrlo korektne odnose sa korisnicima, voditi brigu o svojim radnicima, raditi na njihovoj edukaciji, pomoći svima onima koji to zaslužuju svojim pristupom, kompetencijama, kako bi u konačnici svojim Korisnicima pružili najbolju moguću uslugu, a radnike motivirali na dodatne napore educiranja i podizanja svojim kompetitivnih sposobnosti.

Kako se mogu zaposliti preko Vaše Agencije?

Pošaljite nam Vaš životopis, kojega ćemo mi zatim analizirati, te ćete u slučaju zanimljivih poslovnih ponuda, biti kontaktirani, ukoliko trenutno nemamo potražnju za Vašim profilom arhivirati ćemo Vaš CV i kontaktirati Vas kad se javi poslodavac koji treba profil radnika koji odgovara Vašem.Prijavi se

Koliko dugo mogu raditi preko Vaše Agencije?

Sukladno Zakonu o radu, preko naše Agencije možete raditi najviše godinu dana neprekinuto, s time da se prekid rada kraći od jednog mjeseca ne smatra prekidom razdoblja od jedne godine, no novi ZOR je u proceduri odobravanja, njime će se rok od godinu dana produljiti na 3 godine.

Na koliko dana plaćenog dopusta imam pravo kada radim preko Vaše Agencije?

Prema Pravilniku naše Agencije, svaki radnik ima pravo na maksimalno 7 dana plaćenog dopusta u godini.

Na koliko dana godišnjeg odmora imam pravo kada radim preko Vaše Agencije?

Prema Zakonu o radu svaka osoba koja je u radnom odnosu ima pravo na najmanje 18 dana godišnjeg odmora. Ovo pravo ostvarujete nakon 6 mjeseci radnog odnosa. Broj dana godišnjeg odmora je definiran Ugovorom o radu, a ako je Radnik u radnom odnosu manje od 6 mjeseci stječe pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Koliki postotak Vaša Agencija uzima od moje plaće, ukoliko se zaposlim kod Vas?

Naša Agencija od radnika ne uzima postotak za agencijske usluge odnosno za ustupanje radnika Korisniku. Cijena agencijskih usluga se definira Sporazumom između Agencije i Korisnika i u potpunosti je plaća Korisnik, dakle Vi neće biti terećeni za nikakvu proviziju.

Da li se plaća agencijskog radnika može razlikovati u odnosu na plaću radnika koji je zaposlen kod Korisnika na istim ili sličnim radnim mjestima?

Agencija vodi brigu o svojim radnicima, a i zakonskim je propisima određeno da plaće agencijskih radnika ne smije biti manja od plaće radnika koji su zaposleni kod Korisnika na istim ili sličnim radnim mjestima.

Zašto smo posebni?

Timska kultura

Želimo biti dio tima s klijentom,  kako bismo najbolje prepoznali i zadovoljili njegove potrebe

Djelujemo na europskom tržištu

Više informacija

Ulaskom hrvatske u EU, angažirani smo i usmjereni prema zapadnim i sjevernim zemljama Europske Unije. Kontinuirano razvijamo našu poslovnu mrežu klijenata i suradnika prema kojima gradimo prepoznatljivost putem našeg pristupa.

Inovativni smo i educiramo naše djelatnike i agencijske radnike

Više informacija

Naš osnovni i najdragocijeniji resurs je znanje, čiji su jedini nosioci ljudi. Svijesni smo velikog značaja zadovoljstva i kontinuiranog razvoja naših djelatnika i radnika, stoga veliku pozornost posvećujemo kvaliteti upravljanja management-a ljudskih resursa. Naše radnike sistemski usmjeravamo prema njima adekvatnim radnim pozicijama, kako bi predstavili sve svoje kvalitete koje posjeduju, maksimalno zadovoljili našeg klijenta, te kao radnici na raznim projektima stjecali nova iskustva i razvijali svoje vještine.

Naši radnici su nosioci znanja, ideja i rješenja za vaše poduzeće

Više informacija

Našim korisnicima želimo omogućiti stvaranje dodatne vrijednosti našim savjetovanjima kao i primjenjivim rješenjima te ostalim vrijednostima koje dolaze preko agencijskih radnika. Naši radnici nisu samo broj za popunjavanje radnih mjesta, već pojedinci sa novim idejama, vještinama i iskustvima koja će doprinijeti u nekoj većoj ili manjoj mjeri razvoju vašeg poduzeća.

U tu svrhu naše radnike tokom vremena sistemski i precizno usmjeravamo prema određenom  radnom mjestu i poslodavcu sa ciljem:

 • maximalnog iskorištenja radnikovih sposobnosti, znanja, vještina, koje vodi višoj produktivnosti i zadovoljstvu radnika sa poslom koji obavlja kod našeg klijenta.
 • Visokog stupnja značaja koje nose radnikove sposobnosti, ideje, znanja i vještine za određeno poduzeće poslodavca
 • Radnikovog profesionalnog razvoja, stjecanjem novih iskustava, razvoja vještina i znanja tokom rada za razne poslodavce i projekte.

Želimo biti drugačiji i kontinuirano unaprijeđujemo našu organizaciju

Više informacija

Uz pomoć ovakvog pristupa rada agencije ADRIATIC pozicioniramo se kao prepoznatljivo poduzeće, koje je drugačije i ima značajnu ulogu u službi zadovoljenja klijentovih potreba za ljudskim resursima

Orijentirani smo dugoročnom uspjehu

Više informacija

Kao tvrtci jedini uspjeh koji za nas postoji i koji možemo postići je dugoročan uspjeh, a sredstva za to su zadovoljstvo i povjerenje naših klijenata, djelatnika i radnika.

Otvoreni smo prema svim pojedincima i organizacijama

Više informacija

Naš portfelj radnika i klijenata sadrži mnoge struke i djelatnosti.

Nama se uvijek mogu javiti pojedinci i organizacije koje ćemo saslušati i pokušati pronaći zajednički interes.

Ljude i organizacije ne dijelimo prema stereotipima ili klasifikacijama

Posebno smo otvoreni prema obrazovnim institucijama i organizacijama, studentima, projektantima, investitorima.

Rado sudjelujemo na javnim društvenim okupljanjima, sajmovima, predavanjima te ćemo se uvijek rado odazvati vašem pozivu kao gost, ako budemo u mogućnosti.

Rad s nama

 Za prvi korak se bez registracije prijavite formularom

Tražite radnike?

Prijava

Tražite posao?

Prijava

Nakon vaše prijave

 

 

Obavijestiti ćemo vas u najkraćem mogućem roku o vašem statusu

Evidentirat ćemo vas kao naše potencijalne kandidate

U slučaju da imamo spremnu ponudu za vas kontaktirat ćemo vas telefonski

U slučaju da nemamo već, spremnu ponudu za vas kontaktirat ćemo vas telefonski čim se nova ponuda pojavi.

Slati ćemo vam svježe obavijesti i informacije agencije ADRIATIC ukoliko to prihvatite u prijavi

Kontakt

Kontakt podatci

Informacije

E-mail: info@adriatic-hrm.com

Info broj :
+385 99 6012 522
+385 99 4211 322

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 08:00 – 16:00h

Adresa: Samoborska cesta 93,
10 000 Zagreb,
Hrvatska

Contact info

Informations

E-mail: info@adriatic-hrm.com

Info number :
+385 99 6021 522
+385 99 4211 322

Working hours:
Monday – Friday 08:00 – 16:00h

Address: Samoborska cesta 93,
10 000 Zagreb,
Croatia

Kontaktirajte nas !

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka

captcha

Molimo prepišite prethodni niz brojeva-slova(zbog izbjegavanja automatskih prijava spamova)